Juuni keskel toimus 2022.aasta Kaugtöö Tegija Märgise pidulik üleandmis-üritus, mis oli mõeldud nii uutele märgise saajatele kui ka pikendajatele.

Saue Production OÜ-l on märgis alates 2019.aastast. Kuigi oleme tootmisettevõte, kus kaugeltki kõigil ei ole võimalik kaugtööd rakendada, on kaugtöö tegemise osakaal meie ettevõttes aasta aastalt kasvanud ning viimased 2 aastat näitasid selgelt, et tuleme keerukates oludes ja distantsilt töötades suurepäraselt toime. Samas oleme tänulikud suurepärase koostöö sujumise eest meie tootmistöötajatele, kvaliteedikontrollijatele ning teistele, kelle tööülesanded kaugtöö vormi ei võimalda. Hea kommunikatsioon ja üksteisega arvestamine on aidanud meil hästi toimida.

Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mis näitab, et ettevõte soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele. Kokku on Eestis kaugtöömärgis 195-l organisatsioonil. Sel aastal sai esmakordselt märgise 43 uut organisatsiooni ning märgise kehtivust pikendas 25 organisatsiooni.

Lisaks märgise pikendamisele on suur rõõm, et Saue Production sai ühe eriauhindadest, milleks on Meeskonna koostöötreening ettevõttelt Miltton New Nordics. Kindlasti aitab see meie ettevõttel veelgi enam areneda ja ettevõtte tiimitunnet tugevdada.

Rohkem Kaugtöö Tegija Märgise konkursi kohta saad lugeda siit

Foto: Meie ettevõtet esindas üritusel tootearendustehnoloog Epp-Kirke Küttis (vasakul)