Saue Production OÜ toiduohutuse, keskkonna ja tööohutuse korraldus hõlmab nii kvaliteedi, füüsilisi, organisatsioonilisi kui ka sotsiaalseid aspekte, mis puudutavad nii meie töötajaid kui ka teisi huvitatud osapooli. Et suudaksime saavutada oma ettevõtte tegevuses püstitatud eesmärgid, oleme loonud tegevuskavad, et ennetada ja vältida erinevaid kaebusi ning õnnetusjuhtumeid.

Toiduohutuse ja kvaliteedi peamised eesmärgid, mida igakuiselt jälgitakse on mittevastavuste arv, kaebuste arv ja tarnekindlus. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas tegeletakse töötajate heaoluga ning ohutute töötingimuste tagamisega. Igakuiselt jälgitakse intsidentide ja tööõnnetuse arvu. Keskkonnaalased peamised eesmärgid on energiakulu jälgimine, jäätmete vähendamine ja taaskasutuse suurendamine, veekulu jälgimine ning kemikaalide haldamine.

Järgime ja lähtume oma töös riiklikest ja Euroopa seadusandlustes, millest tulenevad meie baasnõuded. Et tagada konkurentsieelis ning olla veel tõhusamad, kehtivad meile lisaks tava seadusandlusele järgnevad standardid ja nõuded:

  • Kvaliteedistandard: BRCGS
  • Etnilised standardid: Kosher, Halal
  • Tööohutuse- ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardid: ISO45001: 2018 ja ISO14001:2015
  • Klientide ning Solina Groupi nõuded

Sertifikaate saad vaadata siit:

SP01-07 V2 Juhtimissüsteemide poliitika EST_4