Solina EESMÄRK olla jätkusuutlik

Solina jätkusuutlikkuse strateegia kasvas kõigis meie ettevõtte tootmis- ja logistikaüksustes välja erinevatel tasanditel töötavate inimeste hinnanguid arvestades ehk seestpoolt väljaspoole. Hindamine tõi välja palju väikeseid algatusi, kuid tegeliku muutuse saavutamiseks vajaliku struktuuri ja tempo puudumise, mis viiski lõpuks kogu ettevõtet hõlmava strateegia ja konkreetsete meetmete väljatöötamiseni.

Uuendusmeelse ettevõttena mõistame, et jätkusuutlikkus on kõigi meie partnerite jaoks toidu väärtusahelat silmas pidades ärikriitilise tähtsusega. Jätkusuutlikkus on nüüd meie äritegevuses kesksel kohal ja oleme pühendunud oma 5P plaani elluviimisele. Selles on võrdselt tähtsad inimesedplaneetpartneridtulemuslikkus ning tooted ja toidulahendused.

Meie jätkusuutlikkuse eesmärgiks on muuta toidu väärtust koostöös oma PARTNERITEga, et töötada välja innovaatilisi TOOTEID ja toidulahendusi ning seeläbi pakkuda paremat TULEMUSLIKKUST kogu toidutööstussektoris, parendades samal ajal INIMESTE heaolu ja kasvatades meie PLANEEDI ressursse.

Sustainability visual transparant 2021 WEB
quote author profile picture

Oleme sõnastanud uuesti ettevõtte eesmärgi, mis kõlab nüüd järgmiselt: „Muudame toidu väärtuslikuks inimeste ja planeedi jaoks, et olla edumeelne partner, kes loob pidevalt uuenduslikke toidulahendusi ning tooteid.“

Anthony Francheterre, Solina Grupi tegevjuht

Jätkusuutlikkusele PÜHENDUNUD

Tooted ja lahendused

Teerajaja maitsvate, tervislike ja jätkusuutlike toidulahendustega, mis toovad kasu ja lisaväärtust inimestele ning planeedile, olles lõpptarbijale taskukohase hinnaga.

Partnerid

Pikaajaliste ja õiglaste suhete loomine meie ökosüsteemis (kliendid, tarnijad ja teised osapooled), et tegeleda jätkusuutlikkuse väljakutsetega meie väärtusahelas ning pakkuda konkurentsitult parimat klienditeenindust, mis väljendab meie ühiskondlikke, sotsiaalseid ja keskkonnaväärtusi ja aitab kaasa toidusüsteemide ümberkujundamisele.

Inimesed

Investeerimine inimestesse, et muuta Solina töökeskkond veelgi turvalisemaks, kaasavamaks, eetilisemaks ja atraktiivsemaks, et kõik meie töötajad tunneksid end uhkusega osana meie ettevõttest, samuti panustamine meie lõpptarbijatesse ja teistesse osapooltesse, et nende heaolu parandada.

Planeet

Ökoloogilise (CO2) jalajälje vähendamine kogu meie väärtusahelas alustades sissetuleva tooraine tarnimisest ja meie enda tegevusest kuni lõpptarbijani, aidates sellega kaasa loodusressursse säästva ja nende piiratud kättesaadavust austava toidusüsteemi loomisele.

Tulemuslikkus

Toetame oma orgaanilise kasvu jätkumist, arendades edasi kliendikeskseid tootestrateegiaid toiduturgudel, võttes arvesse nii seda, et meie tegevus oleks kasumlik, kui ka seda, milline on selle sotsiaalne ja keskkonna mõju.

20210616_098