tegevustulemus ja aruandlus

ettevõtte aruandlus ja läbipaistvus

 lühidalt

Solina eesmärk on olla jätkusuutlikkuse eestkõneleja, näidates teistele eeskuju oma tegevuse kaudu. Tõlgendame oma ambitsioonid selgeteks eesmärkideks, mida on seejärel võimalik ellu viia. Tehtud edusamme jagame läbipaistvalt aruannetes ja suhtluskanalites. Lisaks plaanime luua oma sidusrühmadega projekte teadmiste jagamiseks, et saada inspiratsiooni oma tegevuse pidevaks täiustamiseks.

eesmärgid 2030.aastaks 

  • CSRD-ga ühilduv aruandlus 2026. aastaks
148

Avasta rohkem

Meie eesmärgid 2030.aastaks

Lisateave

Innovatsioon ja toidulahendused

Lisateave