keskkonnamõju

kasvuhoonegaaside (GHG) Emissioon

lühidalt

Selleks, et saada tegelikku ülevaadet meie ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkogustest, viisime 2022. aastal kogu Solina Grupis läbi ulatusliku andmete kogumise vastavalt GHG protokollile. See andis meile võimaluse edastada andmeid oma klientidele, kuid  samal ajal tuvastada ka oma heidete täpsed allikad.

eesmärgid 2030.aastaks 

  • vähendada 25% kasvuhoonegaaside heitkogust meie väärtusahelas *
  • vähendada 42% kasvuhoonegaaside heitkogust* 
  • 100% taastuvelektri hange
Solina Romania's site from the sky

Nende teadmiste abil oleme pühendunud oma süsiniku jalajälje vähendamisele vastavalt Pariisi kokkuleppes kirjeldatud 1,5 °C stsenaariumile. Spetsiifilised eesmärgid on seatud tuginedes teaduspõhiste sihtmärkide algatusele (SBTi).

*Tuginedes 2022.aasta baasandmetele

screenshot-2024-02-05-190650

Avasta rohkem

Meie eesmärgid 2030.aastaks

Lisateave

Jätkusuutlik toidusüsteem

Lisateave