inimesed ja kultuur

millele keskendume  

  1. Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus
  2. Talentide hoidmine ja ligitõmbamine
  3. Töötervishoid, -ohutus ja heaolu
  4. Ärieetika ja ausus 

lühidalt

Üks peamisi asju, mis viib meid edule, on niisuguse ettevõttekultuuri väljaarendamine, mis mitte ainult ei toeta, vaid ka annab jõudu jätkusuutlikele algatustele. Meie teekonda on võimalik kiirendada ainult mitmekülgse, asjatundliku, õnneliku ja terve sarnaselt mõtleva meeskonnaga. Lisaks on meie eesmärk üheskoos edendada eetilist äri. Meie eesmärkide saavutamiseks on sellest juhindumine ülioluline – see ei hõlma ainult meie oma meeskonda, vaid ka meie tarnijaid ja äripartnereid.

eesmärgid 2030.aastaks 

  • 100% sooline võrdsus palga ja lisatasude osas
  • 100% “Eetikakoodeksi”  järgimine töötajate, tarnijate ja äripartnerite poolt
  • 90% talentide hoidmine 
  • 45% juhtrühma liikmetest on naised 
  • 0 tööõnnetust ja kutsehaigust
  • Kõigile töötajatele õiglase töötasu ja töötingimuste tagamine
202 (1)

Avasta rohkem

Meie eesmärgid 2030.aastaks

Lisateave

Keskkonnamõju

Lisateave