Miks on jätkusuutlikkus meiLE oluline?

Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte äristrateegias kesksel kohal. Muudame toidu väärtuslikuks inimeste ja planeedi jaoks, et olla edumeelne partner, kes loob pidevalt uuenduslikke toidulahendusi ning tooteid.

Seame jätkusuutlikkuse oma tegevuse keskmesse, kuna saame aru oma rolli olulisusest toidu väärtusahelas. Arvestatava partnerina, kes ostab tooraineid üle kogu maailma, on meil kohustus hankida parim, mida loodus suudab pakkuda, ning me teeme seda kasutades lähedasi, pikaajalisi suhteid oma tarnepartnerite ja klientidega. Talust taldrikuni filosoofia edendamine on kõigi sidusrühmade parimates huvides ning koos oma teadmistega maitseainete kulinaarsetest, funktsionaalsetest ja toiteväärtuslikest omadustest saame pakkuda oma klientidele jätkusuutlikke toidulahendusi.

20210615 Solina product mood 09

JÄTKUSUUTLIKKUS SÜDAMES

Lisateavet selle kohta, kuidas jätkusuutlikkus on meie tegevuses kesksel kohal ja me oleme jätkuvalt  pühendunud Solina 5P plaani elluviimisele, lugege meie 2021. aasta Solina jätkusuutlikkuse kokkuvõttest.

Samuti tuuakse kokkuvõttes välja Solina  2021. aasta parimad algatused ja tegevused, mis meie jätkusuutlikkust toetavad.

Solina Sustainability Summary 2021_visual web

Liikmelisus ja sertifikaadid

Solina pühendumust inimestele ja planeedile näitab meie osalemine sellistes programmides ja liikmelisus nagu Sustainable Spice Initiative, Sedex, Ecovadis ja ISO. Me läheneme keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele, rakendades ettevaatusabinõusid oma liikmelisuse ja sertifikaatide, Table of Responsible Soy (vastutustundlik soja ümarlaud), mahesertifitseeritud materjalide ja Roundtable of Sustainable Palm Oili (jätkusuutlik palmiõli ümarlaud) kaudu.

ÜRO säästva arengu eesmärkide toetamine

Jätkusuutlikkust ettevõtte keskmes hoides on Solina pühendunud ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamise toetamisele ja panustamisele eesmärkidesse 2, 5, 6, 8, 12, 13 ja 16.

 

Kultuur ja poliitikad

Solina kultuuri eesmärk on luua turvaline, kaasav, eetiline ja atraktiivne keskkond meie töötajatele, partneritele ning kogukondadele. Me toetame seda oma kultuuri kaudu; nn „Solina Way“, ja selliste ressursside järgimisega nagu meie eetikakoodeks, kaasaegne orjapidamine, isikuandmete kaitse üldmäärus, inimõiguste poliitika, Sapin II, ÜRO globaalne kokkulepe, ILO konventsioon ning meie tarnijate nõuded.

Ulatuslik innovatsioon

Me osaleme proaktiivsetes pikaajalistes uurimisprogrammides ülikoolide ja ühendustega, et edendada jätkusuutlikke ning uuenduslikke soolaseid toidulahendusi, nagu uus valgurikas toit, ja püsida meie algatuse TOMORROW kaudu tekkivatest suundumustest ees.